Dokument

Protokoll 2021:

årsmöte 2021-02-25

styrelsemöte 2021-04-07

styrelsemöte 2021-05-25

Styrelsemöte 2021-09-02

Styrelsemöte 20211028

 

Protokoll 2020:

Protokoll Styrelsemöte 2020-11-26

Protokoll Styrelsemöte 2020-10-01

Protokoll Styrelsemöte 2020-09-03

Protokoll Styrelsemöte 2020-07-02

Protokoll Styrelsemöte 2020-05-08

Protokoll Styrelsemöte 2020-04-09 (1)

Protokoll Styrelsemöte 2020-02-25

 

Årsmöte 2020

 

Protokoll 2019:

Protokoll Styrelsemöte 2019-12-18

Protokoll Styrelsemöte 2019-21-11

Protokoll Styrelsemöte 2019-10-31

Protokoll Styrelsemöte 2019-09-17

Protokoll Styrelsemöte 2019-03-29

Protokoll årsmöte 2019

val 2019

 

 

Protokoll 2018:

Protokoll Konstituerande möte

Protokoll Årsmöte 2018

Val 2018

Val2018-2

Protokoll styrelsemöte Banklubben Feb 2018

Protokoll Maj

Protokoll 20180906

Protokoll 20181017

Protokoll 20181217

 

Avtal:

Väg o Ban

Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal 2017-05-01–2020-04-30

 

 

Seko FO Infranord:

FO Infoblad 6 2020 Infrapulsen

FO Infoblad 5 2020 BF

FO-Protokoll190508NR5

Vad du än gör och vad du än tycker

Infoblad 2-18

Infoblad FO nr1,

Pensionsöverenskommelsen[221]

 

 

 

Info från Skyddsombud:

Skyddområden