Kontakt

 

 

Styrelsen:

 

Ledamot

Ordförande: Rickard Andrén
E-post: rickard.andren@infranord.se

Telefon: 0702705506 Kortnr: 7670

Ledamot

Vice Ordförande: Anton Tjus

E-post: anton.tjus@infranord.se

Telefon: 0702825137 Kortnr: 3387

Ledamot

Ungdomsansvarig/Studieansvarig/Sekreterare: Jesper Claesson
E-post: jesper.claesson@infranord.se

Telefon: 0722237465 Kortnr: 5400

Ledamot

Kassör: Markus Söderlund
E-post: markus.soderlund@infranord.se
Telefon: 0767989294 Kortnr: 5301

Ledamot

Henrik Larsson
E-post: henrik.a.larsson@infranord.se
Telefon: 0705987992 Kortnr: 7797

Suppleant

Johan Fredriksson
E-post: johan.fredriksson@infranord.se
Telefon: 0722425403 Kortnr: 1408

Revisor

Magnus Karlsson
E-post: magnus.x.karlsson@infranord.se
Telefon: 0703762201 Kortnr: 2201